Klachten

Klachten

Klachten dienen digitaal te worden verzonden via http://fd9.formdesk.com/compuniversity/klacht

Het is daarbij belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en dat u uw contactgegevens erbij vermeldt.

U krijgt direct na inzending een emailbevestiging van ontvangst van uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht direct af te handelen, maar uw klacht wordt in principe binnen vier weken afgehandeld. Als dit langer lijkt te gaan duren, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en laten wij u weten wanneer wij verwachten dat de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

In het geval u zich niet kunt schikken in het voorstel van de directie kunt u zich schriftelijk richten tot mr. P.G.B. Staring (info@PSfiscaaladvies.nl).  Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door CompUniversity Opleidingen snel afgehandeld. Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.