Cursus EPM (Enterprise Project Management)

cursus epm

De cursus EPM van Microsoft (project server) wordt door ons op twee niveaus verzorgd.

 

Implementatie EPM (Enterprice Project Management)

Met Microsoft EPM bent u uw projecten de baas, u heeft altijd een real-time overzicht van uw projecten.

CompUniversity kan EPM bij uw bedrijf implementeren. Eerst wordt er met u en uw medewerkers gekeken naar hoe de technische omgeving binnen het bedrijf er uit zou moeten zien. Daarna wordt de software geïnstalleerd en productieklaar opgeleverd. Met u en of uw medewerkers bouwen wij bedrijfseigen sjablonen die uw projecten kunnen vormgeven. Na de technische implentatie worden gebruikers op hun eigen rol opgeleid. Wij betrekken alle uiteindelijke gebruikers bij deze implementatie!

Ook kunt u uw projecten delen met externen, zodra deze zijn toegevoegd, kunnen zij actief deelnemen aan uw projecten.

Wij zijn ons bewust van het feit dat deze informatie erg beknopt is, graag komen wij langs om een presentatie te geven over alle mogelijkheden en de globale kosten van een implementatie

Cursus EPM