Vervolgcursus Microsoft Project

Project

Cursus Microsoft Project

Tijdens de vervolgcursus Microsoft Project leert u werken met alle onderdelen benodigd voor het opstellen en beheren van complexe projecten binnen MS Project.

Tijdens de vervolgcursus Microsoft Project wordt ingegaan op het koppelen van projectplanningen, het maken van een overall planning en het centraal beheren van resources door middel van een resourcepool. Daarnaast krijgt u kennis van de uitgebreide rapportage-mogelijkheden door de koppeling met MS Excel en MS Visio.

Beheer uw projecten na een vervolgcursus Project!

Cursus Project

Cursusinformatie

Projectmedewerkers of projectleiders die het totale project‐ en resourcebeheer in een multiprojectenomgeving moeten opzetten, bewerken en bijhouden. Hierdoor is het eenvoudiger te sturen op de resource‐inzetbaarheid, kosten en het invoeren van wijzigingen hieromtrent.

Basiskennis van Windows en kennis van de basismodule.

4 Dagdelen van 3 uur

Kalenders:

 • project‐, resource‐ en taakkalenders.

Resources beheer:

 •   invoeren   resources
 •   resource‐informatie invoeren
 •   kalenders   voor resources
 •   aanpassen   werktijden
 •   resourcebeschikbaarheid
 •   materiaalresources
 •   kostenresources.

Kosten:

 •   tarief   invoeren
 •   tariefverhoging
 •   tariefgroepen   invoeren en selecteren
 •   toewijzen   van een tariefgroep
 •   kostentoewijzing   aan een taak.

Resourcepool:

 •   het   maken van een resourcepool
 •   koppelen   van een resourcepool
 •   weergeven   en verbreken relatie.

Multiprojectenbeheer:

 •   opzetten   van een overall planning
 •   koppelingen   tussen verschillende projecten.
Resources toewijzen:

 •   resources   toewijzen.

Rekenregels:

 •   taaktypen.

Resource overallocatie:

 •   overallocatie   zoeken
 •   overallocatie   per periode
 •   handmatige   toewijzingen aanpassen
 •   vertragen   van de start van uitvoering
 •   taken   splitsen
 •   resources   herverdelen
 •   resource   overuren.

Work Breakdown Structure:

 •   aanpassen   WBS
 •   toevoegen   WBS.

Rapportage:

 •   resourcerapportages
 •   visuele   rapporten aanpassen
 •   opstellen   template
 •   MS   Visio‐rapportages

 

Om de prijslijst te bekijken klikt u hier.

Heeft u interesse in deze cursus? Gebruik ons contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Bedrijf/Organisatie

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (indien u teruggebeld wilt worden

Ik heb interesse in de cursus

Uw bericht of vraag

Of bel 06 – 20 36 55 73 of mail info@compuniversity.nl

Maatwerk cursus

Deze cursus is ook als maatwerkcursus beschikbaar. Heeft u specifieke wensen aan opleiding, tijdsduur of locatie? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk oplossing.