VBA Tip: “Gebruiker informeren over de uitgevoerde stappen”

VBA Tip “Gebruiker informeren over de uitgevoerde stappen”

Deze VBA tip gaat over het feit dat de statusbalk kan informatie weergeven over de stappen die de gebruiker maakt.
Hieronder staat beschreven hoe je dat kan doen in een loop.

Deze procedure geeft informatie aan de gebruiker met betrekking op de Stappen die hij / zij nu volgt.

Volg de cursus VBA!

VBA Tip

De statusbar gebruiken in een procedure:
Application.StatusBar = “Bezig… (Stap 1 van 4) Om de statusbar weer leeg te maken aan het einde:
Application.StatusBar = False

De statusbar kun je ook aanroepen in een loopje (For-Next), bijvoorbeeld:

Sub MijnProcedure()

For i = 1 To 4

Call StatusBarBijwerken( i, 4, “Bezig…”)

Application.Wait (Now + TimeValue(“00:00:02”)) ‘Deze regel is alleen zodat je tijd krijgt om te zien wat er gebeurd

Next

Application.StatusBar = False

End Sub

Sub StatusBarBijwerken(ByVal iStap As Integer, ByVal iAantalStappen As Integer, ByVal sOmschrijving As String)

Application.StatusBar = sOmschrijving & “ (Stap “ & iStap & “ van “ & iAantalStappen & “)”

End Sub

Wilt u echt leren met VBA te werken? Volg de cursus VBA!

Maak het werk Leuker en efficiënter met onze cursus!

Tip VBA